Blog de Lenguas Clásicas del IES Huelin

Buscar en este blog

jueves, 3 de noviembre de 2011

Frases 1ª y 2ª declinaciones para Griego I

Primera y segunda declinaciones


1. Ὁ ὕπνος τοῦ θανάτου ἀδελφός ἐστιν.
2. ᾿Αρετῆς μὲν μισθός ἐστιν ἔπαινος, κακίας δὲ ψόγος.
3. Ἡ Αίγυπτος δῶρον ἐστιν τοῦ Νείλου ποταμοῦ.
4. Χρόνος καὶ καιρὸς κρίνουσι φιλους.
5. Οἱ νόμοι φυλάττουσι τὸν βίον τῶν πολιτῶν.
6. Οἱ ἄνθρωποι τὸν μὲν θάνατον φεύγουσιν, τὸν δὲ βίον διώκουσι.
7. Οἱ Πέρσαι θύουσιν ἵππους τῷ ἡλίῳ.
8. Τοὺς νόμους οἱ Ἀθηναῖοι ἐν λίθοις γράφουσιν.
9. Ἐν τοῖς κινδύνοις γιγνώσκομεν τοὺς τῶν ἀνθρώπων τρόπους.
10. Οἱ σοφοὶ διδάσκουσιν τὴν ἀρετὴν, τὸ γὰρ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν, τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθὸν γιγνώσκουσιν.
11. Ἀνάριθμα ἐν τῷ βίῳ μανθάνομεν.
12. Γῆν καὶ οὐρανὸν λέγομεν κόσμον.
13. Οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐνύπνια καὶ οἰωνοὺς πέμπουσιν ἀγγέλους.
14. Ὁδός ἐστίν ἡ θάλασσα· εἰς τὰς νήσους ἄγει.
15. Φέρειν δὲ χρὴ τά τε δαιμόνια ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρεὶως.    Tucídides, Guerra del Peloponeso II, 64, 2